PRIVACY POLICY

Privacy Policy voor het internet

Door deze website te bezoeken of er gebruik van te maken, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van het Online Privacybeleid van B&C Projects zoals onderstaand weergegeven. Mocht u niet instemmen met deze voorwaarden, dan verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken. B&C Projects behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd het Online Privacybeleid naar eigen inzicht te wijzigen. Voor uw gebruik van deze site geldt de meest actuele versie van het Online Privacybeleid ten tijde van het gebruik. B&C Projects
B&C Projects is gevestigd in Nunspeet in Nederland en is een dochteronderneming van B&C International. Vijftien jaar geleden is B&C Projects opgericht als speciale afdeling voor de projectenwereld. Verzamelen van persoonlijke informatie
Wanneer u op deze site bepaalde handelingen verricht - zoals het bekijken van producten en het downloaden van foto's of reclamemateriaal - dan kan B&C Projects u vragen om bepaalde informatie over uzelf te verschaffen door een online formulier in te vullen. Er bestaat voor u echter geen enkele verplichting om dergelijke handelingen te verrichten. Wanneer u er voor kiest om dergelijke handelingen wel te verrichten, dan kan B&C Projects u vragen om ons persoonlijke informatie te verschaffen zoals: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. 

Hoe jouw persoonlijke informatie wordt gebruikt.
B&C Projects verzamelt uw gegevens om uw deelname aan de door u gekozen activiteiten te registreren en te ondersteunen.

Bescherming van jouw persoonlijke informatie.
B&C Projects beschermt uw informatie met behulp van de nieuwste technologie in haar Content Management System en voorkomt daardoor dat door onbevoegde dergelijke informatie wordt ingezien, terwijl deze wordt verzonden naar B&C Projects. In geen geval verkopen of onthullen wij jouw persoonlijke informatie aan derden.

Uitgaande e-mail.
B&C Projects is zich zeer bewust van de gevaren van computervirussen. B&C’s IT afdeling maakt gebruik van de nieuwste technologie om jouw en onze belangen te beschermen. Voor u is het daarom prettig om te weten dat al onze uitgaande e-mail wordt gescand op de nieuwste virusdreigingen. B&C Raamdecoratie
Ampèrestraat 11
8071 PH Nunspeet